Αρχείο για Μαρτίου, 2011

‘Critical Mass; How One Thing Leads To Another’, Philip Ball

• 29 Μαρτίου, 2011 • Σχολιάστε

‘A Visit From the Goon Squad’, Jennifer Egan

• 21 Μαρτίου, 2011 • Σχολιάστε

‘In Search of Klingsor’, Jorge Volpi

• 17 Μαρτίου, 2011 • Σχολιάστε

‘The Broom of the System’, D.F. Wallace

• 9 Μαρτίου, 2011 • Σχολιάστε

‘Εύα’

• 2 Μαρτίου, 2011 • Σχολιάστε