Αρχείο για Μαρτίου, 2011

‘Critical Mass; How One Thing Leads To Another’, Philip Ball

• Μαρτίου 29, 2011 • Σχολιάστε

‘A Visit From the Goon Squad’, Jennifer Egan

• Μαρτίου 21, 2011 • Σχολιάστε

‘In Search of Klingsor’, Jorge Volpi

• Μαρτίου 17, 2011 • Σχολιάστε

‘The Broom of the System’, D.F. Wallace

• Μαρτίου 9, 2011 • Σχολιάστε

‘Εύα’

• Μαρτίου 2, 2011 • Σχολιάστε