Αρχείο για Σεπτεμβρίου, 2011

‘Last Love in Constantinople’, Milorad Pavic

• Σεπτεμβρίου 30, 2011 • 3 Σχόλια

‘My American Unhappiness’, Dean Bakopoulos

• Σεπτεμβρίου 27, 2011 • 2 Σχόλια

‘Journey to the End of the Night’, Louis Ferdinand Celine

• Σεπτεμβρίου 23, 2011 • 4 Σχόλια

‘Born to Run’, Christopher McDougall

• Σεπτεμβρίου 12, 2011 • Σχολιάστε

‘Portnoy’s Complaint’, Philip Roth

• Σεπτεμβρίου 6, 2011 • 6 Σχόλια