Αρχείο για Σεπτεμβρίου, 2011

‘Last Love in Constantinople’, Milorad Pavic

• 30 Σεπτεμβρίου, 2011 • 3 Σχόλια

‘My American Unhappiness’, Dean Bakopoulos

• 27 Σεπτεμβρίου, 2011 • 2 Σχόλια

‘Journey to the End of the Night’, Louis Ferdinand Celine

• 23 Σεπτεμβρίου, 2011 • 4 Σχόλια

‘Born to Run’, Christopher McDougall

• 12 Σεπτεμβρίου, 2011 • Σχολιάστε

‘Portnoy’s Complaint’, Philip Roth

• 6 Σεπτεμβρίου, 2011 • 6 Σχόλια