Αρχείο για Μαρτίου, 2012

‘Herzog’, Saul Bellow

• 30 Μαρτίου, 2012 • Σχολιάστε

‘Engleby’, Sebastian Faulks

• 21 Μαρτίου, 2012 • Σχολιάστε

‘Under the Volcano’, Malcolm Lowry

• 15 Μαρτίου, 2012 • 4 Σχόλια

‘Φακός στο Στόμα’, Χρήστος Χρυσόπουλος

• 6 Μαρτίου, 2012 • 1 σχόλιο

‘The Royal Family’, William Vollmann

• 5 Μαρτίου, 2012 • 1 σχόλιο

The ZONE #2

• 1 Μαρτίου, 2012 • Σχολιάστε