Αρχείο για Αύγουστος, 2012

Borges on Shakespeare

• 30 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε

‘Slaughterhouse Five’, Kurt Vonnegut

• 28 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε

‘The Angel Esmeralda’, Don DeLillo

• 20 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε

‘Dreams From My Father’, Barack Obama

• 17 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε

‘A Walk in the Woods’, Bill Bryson

• 13 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε

‘Invisible Man’, Ralph Ellison

• 1 Αυγούστου, 2012 • Σχολιάστε