Αρχείο για Αύγουστος, 2012

Borges on Shakespeare

• Αύγουστος 30, 2012 • Σχολιάστε

‘Slaughterhouse Five’, Kurt Vonnegut

• Αύγουστος 28, 2012 • Σχολιάστε

‘The Angel Esmeralda’, Don DeLillo

• Αύγουστος 20, 2012 • Σχολιάστε

‘Dreams From My Father’, Barack Obama

• Αύγουστος 17, 2012 • Σχολιάστε

‘A Walk in the Woods’, Bill Bryson

• Αύγουστος 13, 2012 • Σχολιάστε

‘Invisible Man’, Ralph Ellison

• Αύγουστος 1, 2012 • Σχολιάστε