Αρχείο για Ιουλίου, 2013

‘Abba Abba’, Anthony Burgess

• 29 Ιουλίου, 2013 • Σχολιάστε

‘The Hunger Angel’, Herta Müller

• 22 Ιουλίου, 2013 • Σχολιάστε

‘Blackeyes’, Dennis Potter

• 17 Ιουλίου, 2013 • Σχολιάστε

‘Women and Men’, Joseph McElroy

• 15 Ιουλίου, 2013 • Σχολιάστε