Αρχείο για Ιουλίου, 2013

‘Abba Abba’, Anthony Burgess

• Ιουλίου 29, 2013 • Σχολιάστε

‘The Hunger Angel’, Herta Müller

• Ιουλίου 22, 2013 • Σχολιάστε

‘Blackeyes’, Dennis Potter

• Ιουλίου 17, 2013 • Σχολιάστε

‘Women and Men’, Joseph McElroy

• Ιουλίου 15, 2013 • Σχολιάστε