Αρχείο για Φεβρουαρίου, 2015

‘Stoner’, John Williams

• 24 Φεβρουαρίου, 2015 • Σχολιάστε

‘Ancient History: A Paraphase’, Joseph McElroy

• 6 Φεβρουαρίου, 2015 • Σχολιάστε

‘The Swerve: How the World Became Modern’, Stephen Greenblatt

• 2 Φεβρουαρίου, 2015 • Σχολιάστε