Αρχείο για Φεβρουαρίου, 2015

‘Stoner’, John Williams

• Φεβρουαρίου 24, 2015 • Σχολιάστε

‘Ancient History: A Paraphase’, Joseph McElroy

• Φεβρουαρίου 6, 2015 • Σχολιάστε

‘The Swerve: How the World Became Modern’, Stephen Greenblatt

• Φεβρουαρίου 2, 2015 • Σχολιάστε