Αρχείο για Αύγουστος, 2015

‘The Symmetry Teacher’, Andrei Bitov

• Αύγουστος 31, 2015 • Σχολιάστε

‘The Perfect Theory’, Pedro Ferreira

• Αύγουστος 24, 2015 • Σχολιάστε

‘A Dark Stranger’, Julien Gracq

• Αύγουστος 10, 2015 • Σχολιάστε