Αρχείο για Αύγουστος, 2015

‘The Symmetry Teacher’, Andrei Bitov

• 31 Αυγούστου, 2015 • Σχολιάστε

‘The Perfect Theory’, Pedro Ferreira

• 24 Αυγούστου, 2015 • Σχολιάστε

‘A Dark Stranger’, Julien Gracq

• 10 Αυγούστου, 2015 • Σχολιάστε