‘Super Sad True Love Story’, Gary Shteyngart

• 3 Νοεμβρίου, 2010 • 2 Σχόλια

‘We’, Yevgeny Zamyatin

• 30 Οκτωβρίου, 2007 • 3 Σχόλια